Inver je međunarodna kompanija i lider na tržištu u oblasti industrijskih premaza. INVER GROUP koja ima 600 zaposlenih, sastoji se od mreže kompanija:

- 5 proizvodnih poggona

- 3 filijale koje se bave komercijalnim poslovima, imaju službu tehničke podrške i mrežu distribucije

  7 INVERCOLOR distributera koji su prisutni u velikim industrijskim regijama.

Početkom 2000. godine, INVER Spa je osetio pozrebu da unapredi svoj domaći i međunarodni razvoj tako što je utvrdio i obuhvatio druge komercijalne i proizvodne aspekte koji se odnose na mogućnost da se tržištu pruže tehničke, logističke i komercijalne usluge prema zahtevima potrošača proizvoda za farbanje. Ta potreba je rezultirala idejom da se formira Inver Grupa, mreža INVER filijala koja može da ispuni zahteve domaćih imeđunarodnih klijenata

Nakon 2.000 godine, osnovana je prva Invercolor kompanije i u isto vreme prva filijala za Evropu u Nemačkoj.

 

1934 - Osnivanje kompanije INVER u Bolonji

Kompaniju INVER je osnovao 1934. godine Giovanni Domenichinim deda sadašnjeg generalnog direktora kompanije, koji nosi isto ime. Već tokom 1935. godine, nakon samo odinu dana, kapaciteti male laboratorije više nisu bili dovoljni i kompanija se preselila u prvu fabriku u mestu Via Bigari koja je pokrivala površinu od oko 800m2.

 

1952: Nova fabrika u Bolonji

Početak pedesetih godina proplog veka je obeležila ekonomska reorganizacija zemlje. INVER je prosperirao i moralo je da se izvrši adaptiranje proizvodnih kapaciteta kako bi se ispunili zahtevi rastuće prodaje. Rezultat toga je bilo preseljenje u još veću fabruku od 6.000 m2 na adresi n.205, Via diCorticella. Ubrzo nakon ovog preseljenja, osnivač fabrike je preminuo u aprilu 1953. godine. Upravljanje kompanijom INVER je tada predato njegovom sinu koji se zove Giorgio i koji je sadašnji predsednik kompanije.

 

1970: Proizvodnja premaza rastvorljivih u vodi

Sedamdesetih godina prošlog veka kompanija INVER je počela da širi svoje poslovanje i da ulaže u poboljšanu organizaciju proizvodnje koja je tada u svom sastavu imala osoblje od 60 ljudi. Tada je kompanija INVER počela da fokusira svoju proizvodnju na industriju premaza za metal. Kako bi uspela da posluje u ovom segmentu, u kojem je jedan od ključnih faktura uspeha personalizacija proizvoda, kompanija INVER je donela odluku da proizvodi sopstvenu smolu.  Smola je polimer koji proizvodju za farbanje daje određena svojstva, a ubacivanje smole na početku postupka proizvodnje je omogućilo da se sprovede istraživanje u oblasti proizvoda rastvorljivih u vodi i da se nakon toga započne sa njihovom proizvodnjom, za potrebe industrije. Sredinom sedamdesetih godina prošlog veka počeli su radovi na izgradnji novog postrojenja u mertu Minerbio na lokaciji od 90.000 m2. Krajem ove decenije, počelo je istraživanje u laboratoriji INVER's R&D vezano za farbe rastvorljive u vodi.

 

1980: proizvodnja lakova u prahu

Početkom osamdesetih godina prošlog veka kupljen je veliki broj akcija u kompaniji PULVERLAC koja se bavila proizvodnjom lakova u prahu, a koju je kasnije preuzela multinacionalna kompanija ROHM&HANS koju je nakon toga preuzeo AKZO. Sredinom osamdesestih godina prošlog veka, kompanija INVER je počela da stiče know-how za proizvode za farbanje koji se koriste u građevinskoj industriji, najpre od kompanije SVI STANDARD koja je bila deo kompanije INTERNATIONAL PAINTS engleske COURTAULDS grupe koju je kasnije preuzeo AKZO, a potom HERBERTS ITALIA koji je bio deo nemačke HOECHST grupe i koja je kasnije postala deo DU PONT grupe.  Ugovori o licenci su takođe sklopljeni sa američkom kompanijom SHERVIN WILLIAMS, za proizvodnju anaforetičkih i kataforezičkih proizvoda za farbanje sa visokim sadržajem čvrstog materijala. Ipak, INVER se nije ograničio sasmo na sticanje know-how znanja i iskustva, već je takođe potpisao ugovor po osnovu kojeg je bilo dozvoljeno španskoj kompaniji BARPIMO da proizvodi farbe rastvorive u boji, na osnovu INVER formula.

 

1988: Novo postrojenje u mestu Minierbio

Počpetkom devedesetih godina prošlog veka, udeo u kompaniji PULVERLAC je prodat tako da je kompanija INVER tada ogla slobodno da počne sa proizvodnjom svojih lakova u prahu u novom postrojenju Minerbio. Početkom ovog veka, kompanija INVER je započela proes proširenja svog postojećeg lanca nabake tako što je osnovala kompaniju INVERCOLOR, koja je bila prva u nizu kompanija za distribuciju kojih je sada sedam. Takođe je započela proes internacionalizacije osnivanjem kompanije INVER GmbH u Nemačkoj, koja je bila prva od sadašnjih pet inostranih filijala.

Takođe, potpisan ugoovr o licenci po osnovu kojeg je dozvoljeno jordanoskoj kompaniji NATIONAL PAINT da proizvodi lakove u boji pomoću INVER formula. Godine 2005. potpisan je ugovor za distribuciju kataforezičkih proizvoda u Italiji sa kompanijom PPG koja je jedna od vodećih kompanija u svetu za distribuciju proizvoda za farbanje.

 

2008: Akvizicija kompanije Becker

INVER je  30. septembra 2008. godine preuzeo kompaniju Becker koja se bavi proizvodnjom laka u prahu, sa njena četiri postrojenja u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Poljskoj i Italiji (L'Aquila)

 

2016: Osnivanje VALSPAR DOO Beograd

Zahvaljujući bogatom znanju i višegodišnjem iskustvu naših zaposlenih, naša politika je fokusirana na kvalitet, efikasnu brigu o kupcima, tehničku podršku i raspoloživost najvećeg asortimana gotovih proizvoda na Balkanu.

 


  • Telefon:
    +381 11 404 0507

  • Bulevar Arsenija Čarnojevića 102/6,
    Novi Beograd

O nama

Inver je međunarodna kompanija i lider na tržištu u oblasti industrijskih premaza. INVER GROUP koja ima 600 zaposlenih, sastoji se od mreže kompanija:

Poslednje vesti
© Copyright 2017 VALSPAR DOO | Bulevar Arsenija Čarnojevića 102/6, Novi Beograd | email:info@valspar.rs | Izrada web sajta Geolink